Dnes je 28. 10. 2020    Svátek má Státní svátek, zítra Silvie.
Janov oficiální stránky obce
Janov

Aktuality

05.04.2019Důležité novinky v oblasti cestovních dokumentů a obč. průkazů

Foto

 

!!!Čtěte!!!

Informace pro občany - dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra (klikněte zde), v části „Související dokumenty“, kde je přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.

13.09.2013Něco o odpadech


Užitečná hromada bioodpadu

Pardubice - Bioodpad, nacházející se snad v každé domácnosti, je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Ekologické zpracování těchto odpadů tzv. kompostováním může být organizováno na 3 úrovních. V posledních letech se stává stále oblíbenějším a dostupnějším domácí či komunitní kompostování v klasických kompostérech nebo vermikompostérech s žížalami.

Kompostování na centrální úrovni, tedy v kompostárnách, probíhá v krechtech (na hromadách), v zastřešených bioreaktorech (tepelně izolované boxy s otvory pro vzduch) nebo bioreaktorech s dozráním v krechtech (rotační buben zkracující dobu zrání). Krechty musí být dostatečně velké, aby se zahřívaly, a podloženy rošty, aby větraly. Stěžejní je také volba poměru „vláknitého“ a „vlhkého“ materiálu (optimálně 30-35:1) a jeho vlhkost (55-62 %). Zhruba jednou za tři týdny se hromady překopávají. Proces kompostování odpadu s předchozí úpravou (drcení a míchání) v krechtech trvá přibližně 3 až 4 měsíce, bez úpravy 6 až 8 měsíců.

„Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů (které nelze recyklovat) s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích nebo úpravách zeleně, je jedním z opatření Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje,“ informuje Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.                                          

Zdroj: SmP – Odpady a.s.

 

Z Pardubic a okolí je bioodpad svážen na městskou kompostárnu do Dražkovic, jejíž provoz zajišťuje společnost SmP – Odpady a.s. „Toto zařízení pracuje na principu aerobního kompostování na volné ploše a je schváleno pro příjem celé řady biologicky rozložitelných odpadů s kapacitou přijímaných odpadů do 20.000 tun/rok. Výsledným produktem je kvalitní kompost, který se dále využívá,“ vysvětluje Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP – Odpady a.s. Uvedený graf znázorňuje celkově rostoucí tendenci množství ukládaných surovin na kompostárnu v Dražkovicích a příslušné množství vyrobeného kompostu. V roce 2012 bylo na kompostárnu v Dražkovicích uloženo celkem 11.096 tun surovin, z nichž bylo expedováno přibližně 3.000 tun kompostu. Tento kvalitní kompost je určen i pro maloodběratele z řad občanů s možností odběru přímo na kompostárně Dražkovice. Tím se uzavírá kruh, kdy se výsledný produkt vzniklý z bioodpadu vrací zpět do půdy jako hnojivo.

Ing. Veronika Šimková, RRA PK

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!

Tématem biologicky rozložitelného odpadu se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Kontakt pro novináře:

Jméno:                              Mgr. Jana Pašťalková

Společnost:                    Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

E-mail:                               jana.pastalkova@rrapk.cz

Telefon:                            724 220 606                


Vraťme bioodpady do přírody…

Pardubice – Globálním problémem dnešní doby se postupně stává dlouhodobě zaznamenávaný výrazný úbytek organické hmoty v půdě. Půdní organická hmota zahrnuje všechny živé půdní organismy spolu se zbytky uhynulých organismů v různých stupních rozkladu a její obsah patří k hlavním faktorům ovlivňujícím úrodnost půdy. S nadsázkou se dá říci, že řešení se najde v „odpadcích“.

Z hygienických, ekologických, ale i technických důvodů není zcela reálné napravování přirozeného koloběhu živin jejich vracením přímo do půdy. Úpravou a stabilizováním biologicky rozložitelných odpadů, tzv. bioodpadů, lze získat kvalitní a vysoce cenný produkt – kompost. Vznikající kompost používající se právě jako půdní hnojivo přispívá k udržení kvality půdy a humus, který kompost obsahuje, zvyšuje zadržovací schopnost půdy a snižuje tak např. i riziko povodní.

Základní surovinou pro kompostování jsou právě bioodpady, které se nachází téměř v každé domácnosti a průměrně tvoří více než 40 % komunálního odpadu. Oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Pardubice byl zahájen v květnu 2007. Jako pilotní lokality pro svoz byly zvoleny Nové Jesenčany a Jesničánky s převažující zástavbou rodinných domků se zahrádkami. Občanům byly bezplatně zapůjčeny speciální sběrné nádoby s intenzivním přístupem vzduchu – tzv. compostainery, které byly pravidelně vyprazdňovány. Dnes je svoz bioodpadů společností SmP – Odpady a.s. zajišťován z mnohých částí Pardubic i okolí.

Kompostárna Dražkovice (Zdroj: SmP Odpady – a.s.)

 Veškerý bioodpad je z domácností svážen při pravidelném svozu v určený den vždy 1x týdně v pátek, přibližně od dubna do listopadu, speciálním svozovým vozidlem na městskou kompostárnu Dražkovice. Odvoz bioodpadů z compostainerů lze provádět střídavě stejnými vozidly jako pro běžný tuhý komunální odpad. V důsledku toho nevznikají při realizaci svozu žádné dodatečné investiční náklady ze strany vozidel,“ uvádí Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP – Odpady a.s. Četnost svozu biologicky rozložitelného odpadu v Pardubicích je stanovena sezonně především s ohledem na produkci zeleně ze zahrad.

Opakovaně se potvrzuje, že ukázněnost občanů je při svozu bioodpadů dobrá. Vzhledem k důkladné informovanosti o třídění bioodpadů jsou nádoby skutečně využívány pouze na bioodpad, nevyskytují se v nich téměř žádné nečistoty a nežádoucí příměsi a jsou ke svozu přistavovány pravidelně a v určenou dobu,“ chválí uvědomělé občany Ing. Jiří Strouhal. „Občané bydlící v rodinném domě se zahradou v Popkovicích, Starých Čívicích, Svítkově, Dobrouvacích, Ohrazenicích nebo v Trnové se mohou od dubna 2013 nově zapojit do odděleného sběru bioodpadu v rámci projektu Magistrátu města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s.,“ vyzývá Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov (přihlášky naleznete na www.bioodpad.pardubice.eu).

Ing. Veronika Šimková, RRA PK

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!

Tématem biologicky rozložitelného odpadu se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Kontakt pro novináře:

Mgr. Jana Pašťalková, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, jana.pastalkova@rrapk.cz, 724 220 606           

 

 

 


PET - nejen nádoby na vodu, ale i atraktivní materiál

Pardubice – Recyklace plastů je v posledních několika letech velice populární záležitost. S tím, jak se plasty stále více a více šíří do všech oborů lidské činnosti, o to usilovněji se hledají nové cesty, jak plasty znovu využívat. Za symbol recyklace plastů jsou bezesporu považovány PET lahve. Jejich podíl činí v celkovém objemu tříděných plastů okolo čtyřiceti procent. PET lahve jsou mimo jiné i symbolem konzumní společnosti, nebo také nedobrého vtahu člověka k životnímu prostředí.

Na druhou stranu je třeba říci, že se jedná o materiál, který se jako plast nejdéle třídí a je pravdou, že možnosti jeho recyklace jsou velmi dobře zvládnuté. PET lahve představují velký potenciál v možnostech recyklace, dlouhodobě je o tento materiál velký zájem a celosvětově se s ním obchoduje,“ upřesňuje manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM a.s. Martin Lochovský.

Slisované balíky PET lahví. Zdroj: www.jaktridit.cz

PET lahve ze žlutých kontejnerů se nejprve na třídící lince roztřídí podle barev na čiré, modré, zelené a ostatní barvy. Slisované lahve i s etiketami a víčky pak míří k dalšímu zpracování. Před konečnou fází recyklace se PET lahve nadrtí na rozměry cca 1 x 1 cm do podoby tzv. PET flakes, neboli vloček. Flakes se dále perou ve vodní lázni, ve které se z nich oddělí etiketa i víčka a také zbytky nápojů, které obsahují. Vyprané a usušené vločky pak mohou být použity na výrobu celé řady výrobků a jsou volně obchodovatelné.

Nejjednodušší formou recyklace je jejich rozpouštění ve speciálních chemikáliích a výroba pryskyřic, které jsou surovinou pro další výrobu, např. nátěrové hmoty. Velmi populární metodou je výroba vláken. Vločky se zahřejí na teplotu přes 250°C a vytlačují se skrze trysky s velmi malým průměrem. Tak vznikne vlákno, které se po další úpravě používá jako výplň spacáků, bund, netkaných textilií, ale i pro výrobu koberců do automobilů, nebo zátěžových koberců. Odtud známé slogany o výrobě fleecových bund z PET lahví.

Další možností recyklace je opakovaná výroba PET lahví. Na jejich výrobu se mohou použít jen vysoce kvalitní vločky, které musí splňovat všechny hygienické předpisy. Podíl recyklovaných PET lahví může činit od několika až po 100 % nové lahve. Tím je zajištěna hygienická nezávadnost. „Současným trendem je snaha o maximální recyklaci nápojových PET lahví,“ doplňuje Martin Lochovský.

Fleecové oděvy z PET materiálu Zdroj: www.jaktridit.cz

Obligátní metodou recyklace PET lahví je i výroba regranulátu, který se dá v naprosté většině případů vyrobit i z jiných, dobře vytříděných plastů a slouží k výrobě nových výrobků z daného materiálu. Regranulují se převážně plastové sáčky, fólie nebo tašky, které následně slouží k výrobě nových fólií.

Všechny uvedené technologie fungují i v České republice, a tak je možné říci, že veškeré vytříděné PET lahve se u nás mohou bez problémů zpracovat.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!

RRA PK

Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Kontakt pro novináře:  Mgr. Jana Pašťalková, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, jana.pastalkova@rrapk.cz, 724 220 606      

 

 

 

 

1
Copyright © 2010 Obec Janov | SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap