Dnes je 23. 05. 2017    Svátek má Vladimír, zítra Jana.
Janov oficiální stránky obce
Janov

Informace z obce

Adopce varhanních píšťal janovského kostela

Vloženo:01.07.2016 | Platnost zprávy: 01.07.2016 - 31.10.2017

 

Díky iniciativy a aktivit místostarosty obce, pana Luboše Jiskry, byla zahájena revitalizace varhan v janovském kostele. Varhany byly, jsou a budou i nadále majetkem církve, ale patří jaksi neodmyslitelně k celkovému obrazu kostela, ve kterém se konají i četné veřejné akce pro všechny občany. Je proto snad v zájmu nás všech, aby varhany byly opět slyšet, a nejen vidět pod vrstvou prachu. Můžete tomu projektu finančně přispět tím, že budete "adoptovat" některé z píšťal. Více informací jak na to najdete pod přiloženým odkazem, který bude i trvale umístěn v rubrice "Úvod/odkazy".

K.M., 01.07.2016

 

                                                  adopcepistaljanov

 

Termíny poplatků (psi a KO)

Vloženo:06.03.2017 | Platnost zprávy: 06.03.2017 - 31.05.2017

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU

 

Obecní úřad oznamuje občanům, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a místní poplatek ze psů

je splatný do 31.5.2017

 

  • Poplatek za komunální odpad na rok 2017 činí 500,- Kč za poplatníka

 

  • Poplatek ze psa na rok 2017 činí 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa

 

·        Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou na účet obce č.: 1283342389/0800

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: u bezhotovostní platby je NUTNÉ uvádět jako variabilní symbol číslo popisné domu. Občané bytových domů použijí variabilní symbol v následujícím tvaru: číslo popisné domu + připojí číslo bytu (např. 33301)

Upozornění - formuláře pro místní poplatky

Vloženo:06.03.2017 | Platnost zprávy: 06.03.2017 - 31.05.2017

 

Upozorňujeme občany, že formuláře "Přiznání k místním poplatkům (psi a KO)" si můžete stáhnout v rubrice Úřední deska / Ke stažení.

K.M.

Svoz nebezbečného odpadu - změna!!!

Vloženo:06.03.2017 | Platnost zprávy: 06.03.2017 - 20.09.2017

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

se provádí 2x ročně dle stanoveného harmonogramu v měsících květnu a září pro občany obce zdarma.

Od roku 2017 budou zrušena svozová místa v obcích Janov, Mendryka a Gajer.

Sběrný dvůr v areálu Na Rychtě bude fungovat vždy 3 dny před hlavním svozem

15.5. do 17.5.2017 od 12:00 - 17:00 hodin

18.9. do 20.9.2017 od 12:00 – 17:00 hodin

V této stanovené době budou občané moci navážet za přítomnosti zaměstnanců obce nebezpečný odpad na určené místo ve dvoře areálu Na Rychtě.

Občané, kteří ze zdravotních důvodu nemohou dopravit nebezpečný odpad do sběrného dvora, zavolají na tel. 724 153 657 nebo 461639020  a zaměstnanci obce jim nebezpečný odpad ve stanovené době odvezou.

 

Mezi nebezpečný odpad patří:

-         barvy, laky, mořidla

-         léčiva (prášky, masti, tinktury)

-         lepidla, pryskyřice

-         baterie a akumulátory všeho druhu

-         rozpouštědla, kyseliny, odmašťovací přípravky, těkavé látky, fotochemikálie

-         oleje a tuky (minerální nebo syntetické)

-         pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství

-         zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

-         tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren

-         chladničky, mrazáky (obsahující tzv. freony)

-         obrazová zařízení (televizory, počítačové monitory, herní displeje)

 

1