Dnes je 27. 09. 2020    Svátek má Jonáš, zítra Václav.
Janov oficiální stránky obce
Janov

Kroniky

                                          

Janovské kroniky

Z období „německé“ minulosti naší obce do r. 1945 ucelená obecní kronika není dochována. Není ani zmínka o tom, že by mohla existovat v archivu města Göppingen (SRN), kde jsou uloženy dobové dokumenty tehdejšího Hřebečska. Pokud  tedy vůbec nějaká existovala, musíme vycházet z toho, že se ztratila buď v chaosu posledních válečních dnů, při prvním „divokém“ odsunu německých obyvatel nebo při následném „vyčištění“ obce. Mnoho ovšem víme z retrospektivní knihy tehdejšího učitele německé obecní školy Karla Kaupy „Heimatbuch der Gemeinden Jansdorf und Strokele“ (Heimatwerk-Verlag München 1974) sestavené na základě ústního a písemného svědectví bývalých obyvatel. Kniha ovšem není bez emočních výpadů, jednostranného hodnocení této doby a idealizujícího pohledu na obecní život.

Dochovaly se ale některé dílčí kroniky, mj. část farní a kostelní kroniky, část školní kroniky, kroniky zemědělské školy atd., které nám umožňují náhled na vybraná období a sféry dřívějšího života. Existují i některé zápisy obecní správy z konce 19. a začátku 20. století.

Po osídlení obce českými osadníky od června 1945 se dlouho nic nenapsalo, lidé měli jiné starosti. Údajně figurovali jako kronikáři Antonín Šváb z č.p. 102 a Bořivoj Šplíchal z č.p. 124. Když na začátku r. 1957 byl na plenární schůzi MNV navržen za kronikáře Alois Sejkora, musel si na úvod svého zápisu stěžovat, že „od obou neexistuje ani řádek“. Pak se ale pustil do nelehkého úkolu, zachytit zpětně těch chybějících 12 let, což se samozřejmě neobešlo bez omylů a nepřesností. Nicméně mu vděčíme za celkem podrobný výklad dějin osídlení jednotlivých usedlostí v Janově, na Mendryce a na Gajeru.

Po zápisu pana Sejkory zeje v kronice neurčená časová mezera, protože další zápis byl pořízen až Josefem Křenkem, předsedou MNV v letech 1971 – 1974, poté, když už nebyl ve funkci, tzn. nejdříve od konce r. 1974. Pokusil se o zpětné hodnocení neblahého věhlasu Janova v dobách po začínající kolektivizaci, nešetřil při tom ani funkcionáře, ale celkem povrchně hodil všechny vesničany do jednoho hrnce. Pak v tomto dílu kroniky zeje další díra, která trvá až do roku 1991. Musíme totiž vědět, že dne 22.5.1985 byl zahájen na pokyn Rady MNV z 27.11.1984 druhý díl kroniky v nové knize s tím, „…že předešlí (sic!) pan Josef Křenek z Mendriky (sic!) se dopustil v záznamu do prvního dílu kroniky některých chyb z neznalosti dění v obci“. Další zápisy byly tedy pořizovány do nové knihy panem Františkem Pešinou. Po něm byla kronika vedena paní Zdenkou Rejmanovou až do 12.12.1990. Tím tento díl kroniky končí. Z neznámého důvodu se pak začalo psát opět do zavrženého 1. dílu, a to panem Josefem Hanusem v době od ledna do března 1991. Po něm nastoupila paní Jarmila Šmídová (do r. 1998) a paní Vlasta Flídrová až do 20.8.2004. Posledně jmenovaná byla velice pilnou a pečlivou zapisovatelkou, ale dopustila se na jednom místě malého překlepu tím, že datovala založení Mendryky do r. 1817, čímž „okrádala“ tuto osadu o 200 let jejich dějin. Ostatně se tato chybička opakovala později osudně u všech opisovatelů, kteří o Mendryce někde psali.

Od roku 2007 převzal břemeno kronikáře Klaus Müller. Tímto rokem končila i éra ručně napsaných záznamů – jednotlivé ročníky jsou teď realizovány v digitální formě, včetně fotografií a jiných multimediálních dokumentů.

 

 

 

Copyright © 2010 Obec Janov | SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap