Dnes je 23. 10. 2020    Svátek má Teodor, zítra Nina.
Janov oficiální stránky obce
Janov

Mendryka

Co se týče Mendryky (něm. Mändrik, i Mendrik), ta byla založena v roce 1617 a nazvána po manželce litomyšlského feudála Vratislava z Pernštějna, Španělce Marii Manrique de Lara. Dle úředního záznamu z r. 1557 v té době zde už existoval dvůr s myslivnou (v urbáři panství litomyšlského označen jako "Jakr Haus Manriku"). Dvůr byl celý ze dřeva, patřil k němu borový les a měl „několik záhonů“. Žil tam „Wenzel der Jäger“ (myslivec Václav). Na jeho místě byl v r. 1775, za vlády hraběte Jiřího Kristiána Valdštejna, postaven lovecký zámek „Georgenlust“.

Dle J. Schallera bylo v r. 1789 na Mendryce 86 čísel:

 

V r. 1837 to bylo už 93 čísel a 589 německých obyvatel. V provozu byly už i dvě hospody. Asi ½ hod. od zámečku se nacházela obora pro vysokou zvěř a školka pro dubové stromy. Zdroje se rozcházejí, když jde o určení polohy, ale vše nasvědčuje tomu, že to byla oblast dnešní Psí kuchyně. Dle Fr. Palackého v r. 1848 bylo na Mendryce stále 93 čísel, ale už 648 obyvatel.

V letech mezi 1880 a 1945 zaznamenali kronikáři na 22 požárů. První světovou válku zaplatilo životem 19 mužů. Ještě v r. 1890 fungovaly zmíněné hospody, a to v č.p. 88 (menší, spíše výčep) a v č.p. 39, prostornější, i s krámem (dnešní podobu, ovšem ne jako troska, dostala až po 1. Světové válce). Zdroje uvádějí rozdílná čísla pro tu menší hospodu. Původně totiž byla v dřívější chalupě č. 89, která stála na místě nové školy, postavené v letech 1884-86. Tenkrát obec dala provozovatelce k dispozici vedlejší chalupu č. 88, aby mohla pokračovat v živnosti ve prospěch výstavby školy. Vyučovalo se ale už od r. 1835. Lokaci nelze už určit, bylo to prý v jedné z místností nějaké chalupy. Tísnilo se tam 72 dětí z Mendryky, 35 z Gajeru a 18 z Brlenky. V r. 1862 obec vykoupila chalupu č. 86 pro provoz školy, ale ani ta brzo nárokům nestačila. Pak byla postavena výše uvedená školní budova se dvěma třídami. V zimě r. 1944/45 byla zabavena Wehrmachtem pro ubytování komanda Vlasovců, kteří v lese zřídili a hlídali muniční depo a sklad pohonných hmot. Po osvobození v květnu 1945 se tam ubytoval štáb místních sovětských vojsk. Po znovuosídlení obce sloužila škola opět svému původnímu účelu, ale brzo se začal projevovat nedostatek dětí a sílily úvahy o uzavření školy, což se pak na začátku šedesátých let 20. století i stalo. Spolu se zámečkem byla po roce 1963 využita jako pionýrský tábor (rozhodnutí MNV z r. 1962). Pro oba objekty pak bylo skutečným spasením, když byly převzaty křesťanskou charitativní organizací, která celý areál opravila a zachránila před jinak jistým úpadkem. Dnes představuje spolu s kapličkou sv. Huberta dominantní skvost celé osady.

Mendryka byla elektrifikována až v letech 1948 – 1949. Po vysídlení německých obyvatel byla spíše vyrabována než osídlena. „V samotné osadě Mendryka ke konci 50 let byl pohled na tuto osadu, která měla 2 třídní školu a 100 popisných čísel jak na vybombardovanou vesnici.“ (J. Křenek, předseda MNV 1972-74, citace z kroniky obce, sic). Dnes se (skoro) všichni obyvatelé a chalupáři starají vzorně o to, co se zachovalo, a líbezné okolí přilákalo už nejednoho zájemce k výstavbě nového domku.

 

 

Copyright © 2010 Obec Janov | SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap