Dnes je 28. 10. 2020    Svátek má Státní svátek, zítra Silvie.
Janov oficiální stránky obce
Janov

Návody pro správnou obsluhu podatelny

 

Kontakt s obcí prostřednictvím podatelny sice není složitý, přesto je výhodné znát

správný postup. Užitečné rady najdete právě zde v tomto článku. Vztahují se přímo na

informace, návody a předpisy v rubrice "Obecní úřad/Podatelna".

 

Upozornění - datová zpráva s elektronickým podpisem

 1. Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky.
 2. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 3. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

  Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

  Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

  1. Kontrola elektronické datové zprávy:
   1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
   2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
   3. zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
   4. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
  2. Potvrzení doručení datové zprávy
   Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
   VZOR:

   Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Janov, na obec@janov-sy.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

   Identifikátor dokumentu
   S pozdravem
   Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

  3. Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Janov, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
   Jméno a příjmeníČ. certifikátuVydavatel kvalif. certifikátu
   Miluše Vomočilová

   Technické parametry datové zprávy

   Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Janov postupovat v souladu s platnou legislativou.

   1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
    Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .xls, .htm, .html, .xhtml.
    Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte
   2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
    Datové zprávy jsou přijímány na:
   3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
    Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 

Upozornění

Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

 1. Kontrola elektronické datové zprávy:
  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  3. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
 2. Potvrzení doručení datové zprávy
  Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
  VZOR:

  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Janov na obec@janov-sy.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

  Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Upozornění - při doručení datové zprávy osobně nebo pezemní poštou

 1. V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
 2. Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 3. Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Janov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • elektronické podání je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Janov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno

 

 

Publikováno: 18.01.2017

Copyright © 2010 Obec Janov | SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap