Dnes je 26. 09. 2020    Svátek má Andrea, zítra Jonáš.
Janov oficiální stránky obce
Janov

starší články

Kulturní akce v roce 2008

-    Kulturní život „začal“ dne 25. 1. 2008 Obecním plesem v sále Rychty. Měl opět velkou odezvu mezi občany, k čemuž přispěla určitě bohatá tombola, protože řada přítomných poté, co vyšli naprázdno, dala odchodem najevo, že zábava mezi sousedy a tanec nebyly hlavními motivy jejich účasti. Ale to známe také už z dřívějška. Plesová sezóna pokračovala maškarními plesy pro děti a pro dospělé dne 1. března 2008 na Rychtě.

-     První znamení aktivity jevil i JK Janov svým Jezdeckým plesem dne 8. února 2008. Nic nového pod Sluncem: Známá kapela (obohacená o zpěvačku v zasloužilých letech), pomalý příchod párů, bar, tombola, ale nakonec byl sál přece jen plný. A všude tam, kde se točí něco kolem koní, se objevuje nadprůměrný podíl hezkých děvčat, jenže to ta naše mužská mládež asi neví, anebo ví, ale bojí se těch vytrénovaných bytostí. I dobrovolní organizátoři a pomocníci byli tradičně stejní: manželé Fendrychovi, manželé Zvěřinovi, manželé Havranovi. Účast si nenechal ujít i náš starosta pan Štika s chotí a nestor janovského jezdeckého sportu Zdeněk Kusý. Byli takto svědky rekordních výher rodiny Zdeňka Nešpora v tombole, živých diskusí a výměny vzpomínek, ale i některých hříšných tanců. Dne 18. 10. 2008 pak následovala Hubertova zábava na stejném místě.

-    Dne 30. 4. 2008 v podvečerních a večerních hodinách v prostoru dolního (fotbalového) hřiště se pálily tradičně Čarodějnice. Akce sice nevybočila ze zajetých kolejí, ale líbily se mi skupinky dětí, kterým čarodějnické převlečení velmi slušelo. Na předpisové shoření nashromážděných polen dohlíželi místní hasiči.

-    Letošní Janovský festiválek se konal 3. 5. 2008 opět v prostoru pod motorestem a na Rychtě. Nositelem a organizátorem této již tradiční akce pro děti a mládež je pan Radek Smolen s rodinou a kamarády. Této iniciativy bychom si měli více cenit.

-    Velká zábava pro děti se konala dne 22. 6. 2008 na fotbalovém hřišti, a i když atrakcí bylo mnoho, nepřekonané první místo v oblibě přítomných dětí si vybojovali místní hasiči svým agregátem na výrobu pěny. Vlivem vhodného počasí si snad všichni vyzkoušeli ponoření do bublinkového koberce. Žel, hromadná akce vždy obnažuje nějakou individuální slabost, v našem případě to byla alergie jednoho chlapce, který skončil v rukách zavolané pohotovosti.

-    Zcela bezproblémový průběh mělo Loučení s prázdninami dne 29. 8. 2008. Program byl celkem osvědčený, a proto nebylo pro Janu a Mirka Pucherovi tak složité získat nadšený obdiv všech dětí za drezurní ukázky se psy. Ale protože to je skutečně atrakce, tak se s těmito kousky účastní i při jiných akcích a i v silnější konkurenci na závodech.

-    Musím se zmínit i o velmi povedené akci pod patronátem obecního úřadu, právem označené jako tradiční, bylo to letošní Posezení s důchodci dne 22. listopadu v sále kulturního domu Na Rychtě. Sešlo se tam na 55 veteránů místního života, aby si vyměnili vzpomínky na minulost a názory na nynější časy, a také vyslechli informace od starosty, co se letos v Janově událo a co se ještě se chystá. Skupina seniorů z Třebovic předvedla zúčastněným, jak spojit zálibu v tanec se společenským posláním, a i když byl mezi nimi jen jeden opravdový mužský, tak to bylo docela povedené vystoupení. Hned mne napadlo, že by ty „naše holky“ to také zvládly, a také jsem jim to hned řekl. Tak uvidíme, jestli z toho něco bude. Kapelu, která hrála pak k všeobecnému veselí, byste podle poslechu odhadli také na veterány. Ale byli to jen mladí hudebníci, kteří přechod k výbušným muzikantům jaksi propásli. Pochvalu si zaslouží naopak celá „obsluha“ (členové zastupitelstva a zaměstnanci OÚ), kteří celé odpoledne nepolevili ve stálém zajišťování přísunu pevných i tekutých pochutin pro přítomné hosty.

-    Dobrým nápadem vzbuzujícím  velký zájem občanů bylo uspořádání 1. Janovského zpívání u vánočního stromku dne 21. 12. 2008. Zpívali děti ze školky, základní školy a posléze i takřka „rodinný“ sbor Smolenových. S hromadným zpěvem všech přítomných (odhaduji tak kolem 100 lidí) to ještě zcela neklaplo, ale při 2. nebo 3. zpívání v příštích letech máme možnost to napravit. Do té doby se třeba i vyřeší problém s nefunkčním osvětlením vánočního stromku :). Velmi kladným vedlejším výsledkem této akce byl výtěžek sbírky na pořízení nových věžních hodin s odbíjením času, vybralo se celkem 14.914,- Kč.

-    Kulturní komise obce ve spojení s OÚ zorganizovala opět několik zájezdů na divadelní představení (28. 3. 2008 „Čardášová princezna“, HD Karlín, 20. dubna „My Fair Lady“, VČ Divadlo Pardubice, 9. června „Poprask na laguně“, MD Brno). Pro místní občany byla to dobrá příležitost k obohacení svých kulturních zážitků.

Klaus Müller 


 

 Z kulturních akcí v roce 2002


-      Dne 30.04.2002 se konalo tradiční pálení čarodějnic  na fotbalovém hřišti v Janově, zároveň s touto akcí byl spojen lampionový průvod pro naše děti. Akce proběhla za velké  účasti místních obyvatel.

-     Dne 04.05.2002 se   konal jako již v minulém roce  Festival hudby  a divadel. Tuto přehlídku pořádal pan Radek Smolen.

-    Dne  02.06.2002 byl uspořádán Dětský den, na fotbalovém hřišti v Janově, kde si děti  zasoutěžily o medajle a sladkosti, měli možnost si zastřílet ze vzduchovky nebo zajezdit na koni. V závěru dne byl pro děti uspořádán "Velký závod", kterého se zúčatnili téměř všechny děti, které byly na této akci přítomny.

-     Dne 14.06.2002 v mateřské škole v Janově  proběhla oslava 50 výročí založení  mateřské školy, kdy ve společenském sále " Na Rychtě" byla  připravena výstava fotografií od  roku 1955 a výkresy, výrobky a práce dětí za poslední školní rok. Děti měly pro zájemce o výstavu připraveno hodinové pásmo písniček, básniček, tanečků, které se naučily za letošní školní rok.

-    O víkendu  21.06.2002 - 23.06.2002  proběhly na místním fotbalovém hřišti v Janově oslavy k 25. výročí založení tělovýchovné jednoty v Janově. Pro sportovce byl po 3 dny uspořádán turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnili  elévové, žáci, dospělí, ale i  tzv.   "stará garda" která zahájila  slavnosti svým zápasem v úvodním dni oslav proti místním hráčům TJ Janov. Této akce se zúčastnilo mnoho diváků a fandů, jakož i pamětníků, kteří zakládali TJ. Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení a večery s kulturní programem.

-    Dne 30.08.2002 proběhlo v areálu fotbalového hřiště rozloučení s prázdninami za hojné účasti dětí, ale také jejich rodičů.

-    Dne 18.10.2002 se konala již tradiční posvícenská zábava, kterou organizoval SDH Janov. K tanci a poslechu hrála skupina "A je to".

-     Dne 26.10.2002 se v sále na Rychtě hrála divadelní pohádka "Jak se kradou princezny" v nastudování divadelního ochotnického souboru z Benátek, který již dříve u nás vystupoval s pohádkou "Popelka".  

Copyright © 2010 Obec Janov | SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap