Dnes je 28. 10. 2020    Svátek má Státní svátek, zítra Silvie.
Janov oficiální stránky obce
Janov

Valdštejnské alianční erby v Janově

Foto

 

S tichým úžasem jsem si uvědomil, že Janov, z historického a památkového pohledu zcela bezvýznamná obec, se může chlubit nezvykle hustým výskytem erbů rodu Valdštejnského. Najdeme je hned na třech místech formou pískovcových kartuší, a to nad hlavním vchodem janovského kostela sv. Filipa a Jakuba, nad kasulovým oknem kaple sv. Huberta na Mendryce a na severním štítu bývalého zámečku „Georgenlust“ rovněž na Mendryce. Ve všech třech případech se jedná o tzv. alianční erby, tzn.,

 Alianční erb Valdštejn - Ulfeldt (kostel Janov) 

 Alianční erb Valdštejn - Ulfeldt (kostel Janov)

že vedle erbu hlavního významného majitele znaku se nachází, vyjádřeno zjednodušeně,  ještě další erb subjektu spřízněného např. sňatkem, příbuzenským nebo i politickým vztahem. Určení „hlavního“ erbu v Janově nedalo velkou práci, jelikož se v četných historických a pseudohistorických zdrojích uvádí jako „alianční erb Valdštejnů“. Zde jsem se omezil na ověřování tohoto tvrzení (vzpomněl jsem se při tom, že v regionálních zdrojích koloval dlouhá léta falešný letopočet vzniku Mendryky), ale v tomto případě je to nesporné:  Čtyři lvi obráceni proti sobě charakterizují českou větev tohoto rodu. Záhadou mi ale bylo, proč se přes ta léta nikdo nepokusil identifikovat druhou část aliančního erbu. V relevantní literatuře a na internetu jsem o tom nic nenašel, a heraldik sám také nejsem, abych na to našel jednoduchou odpověď. Nicméně, začal jsem investovat čas na vlastní bádání a kontaktovat osoby, u kterých jsem předpokládal patřičnou odbornou znalost dané problematiky.

           Alianční erb Valdštejn - Trauttmansdorff (zámeček)

                 Alianční erb Valdštejn - Trauttmansdorff (zámeček)

Důležitým momentem při tom bylo určení časové příslušnosti erbů umístěných na zmíněných objektech. Zde mi pomohly znalosti, že janovský kostel byl v letech 1762 – 1767 zásadně přestavěn, mj. dostal dnešní věž (ovšem s jinou kupolí). V r. 1775 byl postaven/přestaven lovecký zámek na Mendryce, a ve stejnou dobu tam vznikla i kaple sv. Huberta. Během těchto let vládl v Litomyšli Jiří Kristián hrabě z Valdštejna (*16.4.1743  +6.10.1791). V jeho okolí se ovšem vyskytla celá řada „spřízněných“ osob, a začal jsem je trochu „prolustrovávat“, počínaje nejbližšími, totiž manželkou a rodiči. A vida, trefa. Manželkou Jiřího Kristiána byla Marie Alžběta hraběnka z Ulfeldta (*19.9.1747 +27.1.1791), dánský rod. Ji patří druhý erb jak na kostele v Janově, tak i na kapli na Mendryce. Vzápětí se mi podařilo určit i druhý erb na zámečku. Ten patří rodu Trautmansdorffů. Řešení je jednoduché: Matkou Jiřího Kristiána byla Marie Josefa Terezie hraběnka Trauttmansdorff (1704-1757), choť  Františka hraběte z Valdštejna (1709-1771). Pokud máte někdo přístup k dobrým heraldickým lexikonům, můžete si na základě přiložených fotografií mé údaje ověřit.

                  Alianční erb Valdštejn - Ulfeldt (kaple sv. Huberta) 

Ještě pár poznámek k optickému dojmu erbů. Jak bylo uvedeno výše, jsou to pískovcové kartuše, a přes staletí zůstaly ve své přirozené barvě, pravděpodobně sem-tam vyčištěné nebo jinak restaurované. V nejmladší době ovšem byl mně neznámým umělcem polychromován erb na štítu zámečku (viz na snímku), a to způsobem neodpovídajícím skutečnému koloritu originálních erbů. Je to otázka vkusu současných majitelů dotyčné nemovitosti, historické hodnotě to neprospívá. Protože se nedávno i historické pískovcové sochy na štítu kaple sv. Huberta proměnily v bílou podobu, chtěl jsem tam pořídit aktualizovanou fotografii erbu, který za plotem není vidět. Proto jsem se rozhodl dne 6.2.2013, kdy slunce po dlouhé době umožnilo kloudné fotografování, v areálu sester zazvonit a žádat o možnost zhotovení fotografií zmíněného erbu. Přes předložení mého kronikářského průkazu a vysvětlení kronikářského záměru u této kulturní památky mi ale bylo toto odepřeno, a to zcela nečekaně strohým způsobem neslučitelným s vlídným posláním sester. Takže, pokud někdo z Vás bude mít to štěstí dostat se do blízkosti kaple, podívejte se prosím na vzhled erbu. Fotografie v tomto článku je z dřívějších dob a zachycuje erb v původním provedení.

K.M., 9.2.2013

 

Publikováno: 11.02.2013

Copyright © 2010 Obec Janov | SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap